Porozumienie ws. udostępnienia bazy dydaktycznej i poligonowej na potrzeby szkoleń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 września 2020

Jak niedawno informowaliśmy, 9 września doszło do podpisania porozumienia trójstronnego ws. wprowadzenia do KSRG OSP ŁOSOSINA GÓRNA (de facto przedłużenia obecności jednostki w systemie na kolejny, 5-letni okres obowiązywania umowy). Spotkanie to było okazją do parafowania jeszcze jednego dokumentu tj. porozumienia w sprawie udostępnienia bazy lokalowej jednostki OSP w ŁOSOSINIE GÓRNEJ na potrzeby prowadzenia szkoleń organizowanych przez KP PSP Limanowa. 

            Strony porozumienia, tj. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mł. bryg. mgr inż. Wojciech FRĄCZEK oraz reprezentujący jednostkę Prezes OSP dh Marcin GOŁUSZKA; mając na uwadze potrzebę odpowiedniego przygotowania ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych oraz sytuację epidemiczną związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2  uzgodniły, że OSP w ŁOSOSINIE GÓRNEJ, jako posiadająca odpowiednie warunki lokalowe zapewnianiające możliwość przestrzegania kluczowych zasad i ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa,  nieodpłatnie udostępni do wykorzystania w trakcie organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej szkoleń dla członków OSP część swojej bazy lokalowej tj.: salę wykładową usytuowaną w budynku strażnicy OSP wraz z sanitariatami, poligon szkoleniowy wraz z urządzeniami i wyposażeniem.

             Dzięki porozumieniu, które pozwala oprócz zajęć praktycznych (na wykorzystywanym już wcześniej poligonie) także na organizację zajęć teoretycznych w  przestronnej sali wykładowej; jednostka OSP w Łososinie Górnej poszerza swój już i tak znaczny wkład w współpracę z KP PSP w zakresie szkoleń dla strażaków-ochotników. Należy podkreślić, że z infrastruktury  stworzonej przez członków jednostki dużym nakładem pracy ale także środków finansowych dodatkowo wspartych przychylnością przedsiębiorców prywatnych (firma MIDREW udostępniająca  teren), stworzono unikatową w skali województwa bazę, z której korzystają młodzi adepci pożarnictwa kierowani na szkolenia  ze wszystkich jednostek z terenu limanowszczyzny.

           Usytuowana na wspomnianym wyżej poligonie, specjalnie zbudowana komora ogniowa, pozwala na płynne modelowanie sytuacji pożarowej oraz obserwację przez słuchaczy kursu szeregu zjawisk fizyko-chemicznych towarzyszących procesowi spalania  w specyficznych warunkach pożarów wewnętrznych. Na terenie łososińskiego poligonu realizowany jest także inny istotny moduł szkoleń - ratownictwo techniczne skupiające się  w głównej mierze na przygotowaniu ratowników do działań podczas likwidacji zdarzeń z udziałem środków transportu przy użyciu hydraulicznych i pneumatycznych zestawów narzędzi ratowniczych.

Serdecznie dziękujemy członkom jednostki za zaangażowanie.

                                                                                                                                                                                                                    Wydział ds. operacyjno-szkoleniowych

Autor: PR KPPSP Limanowa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie