Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Kolejni ratownicy ukończyli szkolenie podstawowe

5 października 2020

W piątek 2 października br. komisja powołana przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadziła egzamin dla słuchaczy szkolenia podstawowego ratowników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu limanowskiego, którzy brali udział w pierwszej tegorocznej edycji  tego kursu organizowanej przez KP PSP Limanowa.

Egzamin, ze względów na sytuację pandemiczną przeprowadzono w ścisłym reżimie sanitarnym (podział na grupy, osłona ust i nosa w pomieszczeniach, pomiar temperatury uczestników, dezynfekcja dłoni) i zorganizowano w budynku oraz na placu zewnętrznym strażnicy OSP w Łososinie Górnej, która dysponuje pomieszczeniem o powierzchni umożliwiającej zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy słuchaczami.

Wymagające, 126 godzinne szkolenie przeprowadzone przez instruktorów/specjalistów Państwowej Straży Pożarnej zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń praktycznych na bazie pomieszczeń KP PSP w Limanowej, Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie oraz poligonu jednostki OSP w Łososinie Górnej - ze względu na pandemię koronawirusa było kilkukrotnie zawieszane. Tym bardziej gratulujemy uporu i zaangażowania słuchaczom kursu którzy dobrnęli do egzaminu.  Finalnie dopuszczono do niego łącznie 38 ratowników z jednostek OSP w Ujanowicach, Słopnicach Górnych, Mszanie Górnej, Szyku, Podłopieniu, Szczawie, Łostówce, Świdniku, Glisnym, Jurkowie, Młyńczyskach,  Piekiełku oraz Przyszowej – wszyscy uzyskali wynik pozytywny.

Szkolenie przeprowadzone w zgodnej ocenie uczestników na bardzo wysokim poziomie nie było by możliwe w tej formie bez mocnego zaangażowania finansowego ze strony Starostwa Powiatowego w Limanowej. Oprócz samorządu powiatowego, organizatorzy składają serdeczne podziękowania następującym stowarzyszeniom, firmom i osobom prywatnym:

- jednostce OSP w Łososinie Górnej za zorganizowanie i wyposażenie poligonu a następnie umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń i egzaminu dla słuchaczy kursu,

- właścicielom firmy MIDREW za udostępnienie terenu pod ww. poligon,

- klubowi LKS „Płomień” za udostępnienie szatni oraz węzła sanitarnego dla ćwiczących,

- właścicielowi Stacji Demontażu Pojazdów ŁOMZIK w Tymbarku – za udostępnianie na potrzeby ćwiczeń wraków pojazdów,

Obecnie trwa druga edycja szkolenia podstawowego w której uczestniczy kolejnych 40 słuchaczy. Niestety, po kilku dniach zajęć, obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu zmusiła organizatorów do zawieszenia ćwiczeń i wykładów z bezpośrednim udziałem słuchaczy – część zajęć teoretycznych przeprowadzanych  jest zdalnie.

Autor: PR KPPSP Limanowa

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie